Importa la cultura? #sentitcultura
Importa la cultura? Per a què serveix? Què entenem per cultura? A qui li hauria d’importar? I sobretot, per què? Aquestes qüestions rarament es formulen en termes tan elementals, però es troben inevitablement en el rerefons del debat actual sobre el suport públic i privat al sector cultural. El context de crisi econòmica ha accentuat aquesta discussió, però el que en realitat es revela és un dèficit de percepció social sobre el rol de la cultura. En moments en què pensàvem que els recursos eren abundants, no es qüestionava el benefici social o el retorn de la inversió en cultura. Però, actualment, la ferotge competició per al finançament de tot tipus de necessitats socials ha col·locat sota sospita la noció de la cultura com a bé comú, especialment en aquelles activitats culturals que reben algun tipus de finançament públic.

El títol d’aquestes jornades té tres «sentits»: fa referència al valor de la cultura, a la seva raó de ser i a la seva definició. En un moment de crisi, el valor al final es redueix a un problema de cost i benefici, i la defensa de la cultura se centra en dos arguments: que és un motor econòmic i una eina de cohesió social. Però aquests factors, tot i ser certs, no expliquen la contribució de la cultura a l’experiència humana. L’objectiu d’aquest debat no és discutir polítiques culturals determinades ni enfocar les condicions imposades per l’actual crisi, sinó abordar el problema de fons, parlar de la raó de ser de la cultura, fugint de justificacions instrumentals o utilitaristes. Més enllà del seu valor estètic, del seu rendiment i del seu benefici social, aquest cicle vol posar l’accent en la rellevància política i ètica de la cultura.

Cultura i Instagram


Arrel d'aquesta notícia i de l'interès que desperta aquesta xarxa social, encara desconeguda per molts, ens preguntem quin seria un bon ús per termes de cultura, més enllà de l'art (com monstra la notícia).

L'exemple més proper és el que farà l'edició de la Fira de Tàrrega d'enguany (on anirem a veure les propostes de cara a futurs espectacles) que ha convidats a una serie d'Instagramers (usuaris d'Instagram) a participar en la Fira i comentar el que vagin veiem a través d'aquesta xarxa. Una mena de reporters gràfics del 2013.

I vosaltres com connectaríeu Instagram i la cultura?

Comparteix

Con la tecnología de Blogger.

Copyright © 2012 Cultur@Template by :Urangkurai.Powered by Blogger.Please upgrade to a Modern Browser.